Éjszakai kijárási tilalom – akkor és most

A máskor turistáktól hemzsegő Budai Vár.

Az egész világon járvány van, így 2020 november 11.-én Magyarországon is életbe léptek különböző védelmi intézkedések. Talán az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó életbelépő intézkedés, hogy este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig.Erre a helyzetre is igaz, hogy nincs új a nap alatt. Olvasgatom Az Atyák tanításai című
könyvet, és ott találtam egy érdekes, aktuális részt.


De mi is az Atyák tanítása? A Tóra része (írásos és szóbeli tan), amit az Örökkévaló adott Mózesen keresztül népének, Izraelnek. Az írott tanon ma Mózes öt könyvét, a prófétai könyveket és az egyéb szent iratokat, összességében a Héber Bibliát értjük. A szóbeli tan egy meghatározó részét rendszerezték és írásba foglalták az i. sz. III. század elején.

Ennek a hat rendbe foglalt tannak kodifikált törvénygyűjteménye a Misna. Alapvetően a tórai előírások kifejtését, illetve az azokból tanult szabályokat foglalja magában.

A Pirké ávot, azaz Az Atyák tanításai a Misna negyedik rendjében található. Nem törvényeket, hanem olyan etikai tanításokat tartalmaz, amelyek a törvények megértéséhez és követéséhez segítenek hozzá.

A hat fejezetből álló Pirké ávot a legismertebb, legnépszerűbb zsidó szövegek közé tartozik. Ezek a szövegek képesek megszólítani azokat is, akik még nem mélyedtek el eléggé a zsidó hagyományban, számos tanítása mindenkihez egyformán szólhat.

A Kiürült Hősök tere

A kis rész, ami mai korunkban aktuális Az Atyák tanításai 3. fejezetében, A véges emberi élet és a Tanítás 4. szakaszában található.

Hanina ben Hahinaj rabbi mondta: „Aki sokat éjszakázik, aki magában járja az országutakat, és a szívét hiú dolgokra irányítja, az életével játszik.”

Aki éjszakázik, aki egyedül kel útra (kutya nélkül), az „nem érdemes az életre”, vagy „halált érdemel”.

Ha valaki éjszakázik, s így elszakad a nekünk elrendelt életritmustól (aminek bizonyítottan hosszú távú következményei is vannak az orvostudomány szerint), az csak a még elmélyültebb tanulás, meditatív imádkozás miatt tegye, különben amit művel, az a feleslegesség kategóriájába tartozik, és az est takarásában tévedések, bűnök sorozatába is sodorhatja önmagát és embertársait.

Aki még este sem pihen, aki megszállottan, öncélúan és mániákusan hajszolja magát, az valóban saját magát vonja ki az életből.

Akik a mulandóval foglalkoznak, és azzal itatják át magukat, olyanok, mintha átvennék a jelentéktelen dolgok mulandóságát, és ezzel kiírnák magukat a világból.

Ez tehát egy részlet Az Atyák tanításaiból. Látható, hogy az éjszakai kijárási tilalom már a III. században is fontos hangsúly volt a zsidó tanításban. Ez úgy tűnik, napjainkban is az életet jelenti. Lehet, hogy akkor sem kéne eltörölni, ha ez az alattomos vírus távozik köreinkből. Illetőleg: akkor is bölcs dolgokra kéne felhasználni éjszakai óráinkat este 8 és reggel 5 óra között.