A Bencziklopédia elődei és inspirálói

Izidor személye közel áll Benczéhez. Na, nem tudásban. Inkább csak érdeklődési területben. Példakép. Izidor ugyanis kora egyik legműveltebb egyházi vezetője volt, hitte és vallotta, hogy mindenkinek biztosítani kell a tanulás lehetőségét, hogy a műveltség mindenkinek jár, több nyelven beszélt, tanult tudós volt és nevelő. Szelleme a mai modern korban is elkísér: őt választották az internet védőszentjének.

 

Johann Heinrich Alsted 1630 körül fogalmazta meg (hogy tudatosan, vagy tudtán kívül, ez máig rejtély; az is lehet, hogy próféta volt) a Bencziklopédia célkitűzését: „mindannak módszeres megértése, amit az embernek élete során meg kell tanulnia”.

 

Nagyot ugorva az időben a francia felvilágosodáshoz érünk, ahol az Encyclopédie jelentős teljesítménynek számított, s melynek célja Diderot szavaival „a közgondolkodási mód megváltoztatása” volt, az ismeretek terjesztése és a kritikus gondolat fejlesztése révén. Mintha csak a Bencziklopédiáról szólna. Fantasztikus!

 

Ez a mű már csak azért is szimpatikus Bencze számára, mert dicsérte a protestánsokat, és kritizálta a katolikus dogmát, ezért a teljes művet betiltották, de mivel az ügynek voltak magas körökben pártfogói, folytatták a munkát, és az újabb köteteket titokban juttatták el az előfizetőkhöz.

 

Ezzel azt is elárultam Benczéről, hogy bizony ő protestáns. Luthert és Kálvin a kedvencei közé tartoznak, de még sok más teológustól is szívesen tanul.

 

Bencze titkos vágya az, hogy ez a blog méltó legyen az elődökhöz.