Kísértéseinkkel való küzdelem

Olvasmány: Máté evangéliuma 4:1-11, Jézus megkísértése

    A Sátán azért kísértette meg Jézust, hogy eltántorítsa az Isten akarata – tervei, vágyai, céljai, szándékai – iránti tökéletes engedelmességtől. 

Azt próbálja kihasználni, hogy az ember önmaga megelégítésére és dicsőségére vágyik. 

 

    Fontos megfigyelni azt, hogy Jézus Isten Igéjére hivatkozott végig, és nem hagyta magát becsapni a Sátán által. 

Mit tanulhatunk mi Krisztus példájából? 

 1. A Sátán a legnagyobb ellenségünk. Valóság, aki lelkünk ellen tör. Láthatatlan, de nagyon is gonosz erőkkel harcolunk, amelyek arra törekszenek, hogy lelki sötétségben maradjunk, és örökre elkárhozzunk.
 2. A Szentlélek segítsége és Isten igéjének helyes alkalmazása nélkül nem arathatunk tartós diadalt bűn és kísértés fölött. 

Hogyan győzzük le a kísértést Isten Igéjével?

 1. Ismerjük fel, hogy Isten Igéje által hatalmunk van ellenállni a Sátán minden próbálkozásának. 
 2. Elmélkedjünk sokat Isten Igéjén, hogy kifejthesse hatását életünkön: olvassuk, és gondoljuk végig újra és újra, hogy mit jelenthet, és hogyan tudnánk alkalmazni a mindennapjaink során. 
 3. Könyörögjünk Istenhez segítségért. 

Néhány hasznos ige, melyek segítségével győzhetünk kísértéseink fölött:

Erkölcstelen magatartás és életvitel. 

„Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” (Róma 13:14)

(Azonosulnunk kell Jézussal, eggyé kell válnunk vele, hogy életünkkel az ő példáját kövessük: vegyük át értékrendjét és elveit, váljunk hozzá hasonlóvá. Törekedjünk erre.)

 • Hazugság. 

„Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt.” (Kolossé 3:9)

(Tehát régi embert levetkőzni, Jézust felöltözni.) 

 • Vezetők iránti elégedetlenség. 

„Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak…” (Zsidók 13:17)

 • A lelkesedés elvesztése. 

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” (Galata 6:9)

 • Félelem a jövőtől. 

„Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1:7)

 • Szexuális kívánság. 

„Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld! Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.” (2Timóteus 2:22) 

 • Bosszúvágy. 

„Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Máté 6:15)

(Haragot tartani bűn, mert keserűséget szül és romlást hoz az ember lelkére. Ha nem bocsátunk meg másoknak, Krisztus sem bocsát meg nekünk, mivel a bűnt választottuk.) 

 • Isten Igéjének elhanyagolása. 

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Máté 4:4) 

 • Aggodalmaskodás az anyagiak miatt. 

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” (Filippi 4:6) 

(Imádkozz bátran! Tanulj meg kommunikálni Istennel!) 

 

(A jegyzet a Tűzbiblia alapján készült.)